Ons privacybeleid

Ons privacybeleid

Ons privacybeleid

In het kort

Hoi, wij zijn het LeesSimpel team.  

Wij hebben deze app gemaakt om je te helpen met het lezen van brieven. 


We beschermen jouw persoonlijke informatie zo goed mogelijk. 
We willen zo weinig mogelijk van je weten.  

Je hoeft geen account aan te maken om de app te gebruiken. 
 

We hebben de tekst van je brief nodig om de brief voor je te versimpelen.  In de brief kan informatie over jou staan.  

Je kunt ook eerst je naam en adres zwart maken. De app werkt dan nog steeds. 


We vragen bij elke brief om toestemming.
We vragen dan: Zullen we deze brief versimpelen?  Als je dat niet wilt, dan kun je daar stoppen. De app heeft dan nog geen informatie verwerkt. 

  

Wij kunnen de brief niet zien. En onze server slaat de brief niet op.   

De app gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de tekst van je brief te versimpelen.
OpenAI bewaart de tekst niet langer dan 30 dagen. Dat doen ze alleen om te controleren of mensen AI niet gebruiken voor dingen die verboden zijn. 

 

In de app kan je ons vertellen wat je van de app vindt.  

Je kunt dan ook de foto sturen van je brief. En van de versimpelde brief. Maar dat hoeft niet.  

Als je de foto stuurt, zien wij wel je brief en/of de versimpelde brief.  

We bewaren deze dan alleen om de app te verbeteren.  

 

Heb je een vraag? Mail of bel ons! info@leessimpel.nl of 06-81986614. 
 

Meer info

Doel van de app 

 

De LeesSimpel app heeft een maatschappelijk doel. We willen mensen helpen om ingewikkelde brieven te lezen en te begrijpen.  

 

In brieven staat vaak belangrijke informatie. Maar ze zijn ook vaak ingewikkeld geschreven. Zo vindt 30 procent van de Nederlanders overheidsbrieven te moeilijk. Dat maakt het lastig om te begrijpen wat er nu eigenlijk staat en wat je moet doen. Met de LeesSimpel app kan je een foto maken van je brief met je mobiele telefoon. De app vat de brief voor je samen in begrijpelijke taal, met hulp van kunstmatige intelligentie (AI).
 

LeesSimpel is not-for-profit. 

Doel van de gegevensverwerking 


Als je een brief versimpelt met de app, worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt.  In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de informatie in de brieven.   

Wij verwerken je persoonsgegevens voor twee doeleinden: 

1. Versimpelen van brieven: Als jij daar toestemming voor geeft, dan verwerken we mogelijk je gegevens om voor jou een samenvatting van een brief te maken. 
2. Verzamelen en verwerken van je feedback: Als jij ons feedback stuurt, en daarbij de brief en/of de samenvatting meestuurt, dan gebruiken wij deze om de app te verbeteren. 

 

Werking van de app 

We hebben de app ontworpen volgens het principe van 'privacy by design'. We hebben in elke fase van ontwikkeling, en bij elk onderdeel van de app, geprobeerd om je privacy te optimaliseren en gegevensverzameling te minimaliseren. Je hoeft bijvoorbeeld geen account aan te maken. We kunnen en willen niet zien wie de gebruikers zijn. 

 

We hebben de tekst van de brief nodig om de brief voor je te kunnen versimpelen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om je een versimpelde brief te geven.
Het is niet de bedoeling om daarmee persoonsgegevens te verzamelen en/of te gebruiken. Ze kunnen onbedoeld 'meekomen' wanneer je de app gebruikt om een brief te versimpelen. 

Omdat wij niet van tevoren weten welke brief er wordt gescand, kunnen wij niet precies zeggen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dit ligt aan de inhoud van de brief. Brieven kunnen persoonsgegevens bevatten zoals je naam, adres, telefoonnummers, betaal- en factuurgegevens of andere inhoud. Brieven kunnen ook bijzondere persoonsgegevens bevatten, zoals politieke of medische gegevens.

N.B. Je kunt altijd persoonsgegevens, zoals je naam en adres, zwart maken of afdekken. De app doet het dan nog steeds.
 

Wij kunnen de brieven van gebruikers niet zien en de samenvattingen ook niet. De app en onze server slaan de tekst van de brief niet op.

De app gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de brief te versimpelen. OpenAI bewaart de tekst van de brief maximaal 30 dagen. Dat doen ze alleen om te kunnen controleren of mensen OpenAI niet misbruiken voor dingen die verboden zijn (zie ook hierna). 

De LeesSimpel app is in ontwikkeling. Daarom vragen we je om feedback op de app en op de samenvattingen. Feedback is anoniem. Je kunt de foto en/of de samenvatting van je brief naar ons sturen. Maar dat hoeft niet. Als je ervoor kiest om een brief en/of een samenvatting op te sturen, dan zien we deze wel. We bewaren deze dan alleen om de app te verbeteren. 

Grondslag van de gegevensverwerking 


De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens is de toestemming die jij ons geeft. Bij elke brief vragen we je of we de brief zullen versimpelen. We gebruiken niet het letterlijke woord "toestemming", omdat we dit een te ingewikkeld woord vinden. Je kunt bij deze stap in de app steeds een toegankelijke uitleg krijgen over wat er met de brief gebeurt. Je krijgt dit bij elke brief te zien, niet alleen als je voor het eerst de app opent. Wij vinden dat deze wijze van het vragen van toestemming meer overeenkomt met de bedoeling van de AVG dan de plichtmatige vinkjes die je in veel applicaties terugziet, en die mensen vermoedelijk vooral aanvinken omdat ze niet bereid of in staat zijn om een al dan niet bewust onleesbaar geschreven privacybeleid door te lezen. 

Met wie en hoe delen we gegevens? 
  

We gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de tekst in de brief te versimpelen.  Wij gebruiken daarvoor het API Platform van OpenAI. wij gebruiken geen ChatGPT.

Op gegevens die via de API met OpenAI worden gedeeld, is een ander regime van toepassing dan op gegevens die via de chatfunctie van OpenAI met OpenAI worden gedeeld. Dat is een andere dienst van Open AI, met andere voorwaarden.

Voor het delen van gegevens via het API Platform van OpenAI geldt het volgende: 

OpenAI gebruikt de gegevens die hun klanten via hun API indienen, niet om hun modellen te trainen of te verbeteren. Brieven (en eventueel daarin meegekomen persoonsgegevens) komen dus niet in het taalmodel terecht. 
OpenAI bewaart gegevens die via de API worden verzonden, maximaal 30 dagen voor het monitoren van misbruik en verkeerd gebruik van hun AI, waarna deze worden verwijderd. Een beperkt aantal geautoriseerde OpenAI-medewerkers, evenals gespecialiseerde derde partijen die onderhevig zijn aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen, kunnen toegang krijgen tot deze gegevens, uitsluitend om vermoedelijk misbruik te onderzoeken en te verifiëren. 

Hier vind je het beleid van OpenAI met betrekking tot het delen van gegevens via het API Platform:
https://openai.com/policies/api-data-usage-policies 

Beveiliging 

Je hoeft geen account aan te maken. Wij bewaren geen persoonsgegevens van je. De app en onze server slaan de tekst van de brief niet op. De Lees Simpel app en OpenAI gebruiken de servers van Microsoft Azure. Microsoft Azure heeft verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens op hun servers te beschermen (zoals gegevensencryptie, role-based access control (RBAC), en fysieke en netwerkbeveiliging) en is ISO 27001 en SOC 1/2/3 gecertificeerd. Dit laat zien dat hun beveiligingsmaatregelen voldoen aan de hoogste normen.
Daarnaast heeft OpenAI verschillende certificeringen behaald, zoals SOC 2 en ISO 27001, die aantonen dat hun beveiligingsmaatregelen voldoen aan de hoogste normen.
De OpenAI API is alleen beschikbaar via Transport Layer Security (TLS), en daarom zijn klant-naar-OpenAI-verzoeken en -reacties versleuteld. 

Wat zijn je rechten? 


Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je toestemming in te trekken en om bezwaar te maken. Wil je van een van je rechten gebruik maken, dan kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, dan informeren we je daar via de app en via de website. De laatste versie is daar altijd beschikbaar. 

 

Contact
 

Vragen? Neem vooral contact met ons op. Dat via de website www.leessimpel.nl. Of door een mail te sturen naar info@leessimpel.nl. Of door te bellen: 06-81986614. 


Onze voorwaarden


 1. Licentie: Wij geven je toestemming om onze app te gebruiken. Dit betekent dat je de app mag installeren, openen en gebruiken op je apparaat. Je mag de app niet kopiëren, verkopen of verhuren aan anderen.

 2. Intellectuele eigendomsrechten: Wij zijn de eigenaar van de app en alle inhoud, ontwerpen en ideeën erin. Je mag deze niet kopiëren, verspreiden of gebruiken zonder onze toestemming.

 3. Beperkingen: De app is bedoeld om brieven samen te vatten in begrijpelijke taal. Je mag de app alleen gebruiken zoals bedoeld. Gebruik de app bijvoorbeeld niet voor medische gegevens. Je mag ook niet proberen om de beveiliging te omzeilen of de app op een andere manier te manipuleren.

 4. Privacy: We respecteren je privacy en beschermen je persoonlijke gegevens volgens de geldende wetgeving, zoals de AVG. Je kunt ons privacybeleid vinden op onze site en via de app.

 5. Aansprakelijkheid: Lees Simpel is een hulpmiddel om brieven beter te begrijpen. De app geeft geen advies en vervangt niet de originele brief. De app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). AI is niet perfect en kan een foutje maken. Het gebruik van de app is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de app, waaronder eventuele problemen en/of gevolgen die je ondervindt bij of door het gebruik van de app.

 6. Updates: We kunnen de app van tijd tot tijd bijwerken om fouten te verhelpen of nieuwe functies toe te voegen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de app up-to-date te houden.

 7. Beëindiging: We kunnen je toegang tot de app beëindigen als je deze voorwaarden schendt. Je mag de app dan niet langer gebruiken.

In het kort

Hoi, wij zijn het LeesSimpel team.  

Wij hebben deze app gemaakt om je te helpen met het lezen van brieven. 


We beschermen jouw persoonlijke informatie zo goed mogelijk. 
We willen zo weinig mogelijk van je weten.  

Je hoeft geen account aan te maken om de app te gebruiken. 
 

We hebben de tekst van je brief nodig om de brief voor je te versimpelen.  In de brief kan informatie over jou staan.  

Je kunt ook eerst je naam en adres zwart maken. De app werkt dan nog steeds. 


We vragen bij elke brief om toestemming.
We vragen dan: Zullen we deze brief versimpelen?  Als je dat niet wilt, dan kun je daar stoppen. De app heeft dan nog geen informatie verwerkt. 

  

Wij kunnen de brief niet zien. En onze server slaat de brief niet op.   

De app gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de tekst van je brief te versimpelen.
OpenAI bewaart de tekst niet langer dan 30 dagen. Dat doen ze alleen om te controleren of mensen AI niet gebruiken voor dingen die verboden zijn. 

 

In de app kan je ons vertellen wat je van de app vindt.  

Je kunt dan ook de foto sturen van je brief. En van de versimpelde brief. Maar dat hoeft niet.  

Als je de foto stuurt, zien wij wel je brief en/of de versimpelde brief.  

We bewaren deze dan alleen om de app te verbeteren.  

 

Heb je een vraag? Mail of bel ons! info@leessimpel.nl of 06-81986614. 
 

Meer info

Doel van de app 

 

De LeesSimpel app heeft een maatschappelijk doel. We willen mensen helpen om ingewikkelde brieven te lezen en te begrijpen.  

 

In brieven staat vaak belangrijke informatie. Maar ze zijn ook vaak ingewikkeld geschreven. Zo vindt 30 procent van de Nederlanders overheidsbrieven te moeilijk. Dat maakt het lastig om te begrijpen wat er nu eigenlijk staat en wat je moet doen. Met de LeesSimpel app kan je een foto maken van je brief met je mobiele telefoon. De app vat de brief voor je samen in begrijpelijke taal, met hulp van kunstmatige intelligentie (AI).
 

LeesSimpel is not-for-profit. 

Doel van de gegevensverwerking 


Als je een brief versimpelt met de app, worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt.  In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de informatie in de brieven.   

Wij verwerken je persoonsgegevens voor twee doeleinden: 

1. Versimpelen van brieven: Als jij daar toestemming voor geeft, dan verwerken we mogelijk je gegevens om voor jou een samenvatting van een brief te maken. 
2. Verzamelen en verwerken van je feedback: Als jij ons feedback stuurt, en daarbij de brief en/of de samenvatting meestuurt, dan gebruiken wij deze om de app te verbeteren. 

 

Werking van de app 

We hebben de app ontworpen volgens het principe van 'privacy by design'. We hebben in elke fase van ontwikkeling, en bij elk onderdeel van de app, geprobeerd om je privacy te optimaliseren en gegevensverzameling te minimaliseren. Je hoeft bijvoorbeeld geen account aan te maken. We kunnen en willen niet zien wie de gebruikers zijn. 

 

We hebben de tekst van de brief nodig om de brief voor je te kunnen versimpelen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om je een versimpelde brief te geven.
Het is niet de bedoeling om daarmee persoonsgegevens te verzamelen en/of te gebruiken. Ze kunnen onbedoeld 'meekomen' wanneer je de app gebruikt om een brief te versimpelen. 

Omdat wij niet van tevoren weten welke brief er wordt gescand, kunnen wij niet precies zeggen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dit ligt aan de inhoud van de brief. Brieven kunnen persoonsgegevens bevatten zoals je naam, adres, telefoonnummers, betaal- en factuurgegevens of andere inhoud. Brieven kunnen ook bijzondere persoonsgegevens bevatten, zoals politieke of medische gegevens.

N.B. Je kunt altijd persoonsgegevens, zoals je naam en adres, zwart maken of afdekken. De app doet het dan nog steeds.
 

Wij kunnen de brieven van gebruikers niet zien en de samenvattingen ook niet. De app en onze server slaan de tekst van de brief niet op.

De app gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de brief te versimpelen. OpenAI bewaart de tekst van de brief maximaal 30 dagen. Dat doen ze alleen om te kunnen controleren of mensen OpenAI niet misbruiken voor dingen die verboden zijn (zie ook hierna). 

De LeesSimpel app is in ontwikkeling. Daarom vragen we je om feedback op de app en op de samenvattingen. Feedback is anoniem. Je kunt de foto en/of de samenvatting van je brief naar ons sturen. Maar dat hoeft niet. Als je ervoor kiest om een brief en/of een samenvatting op te sturen, dan zien we deze wel. We bewaren deze dan alleen om de app te verbeteren. 

Grondslag van de gegevensverwerking 


De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens is de toestemming die jij ons geeft. Bij elke brief vragen we je of we de brief zullen versimpelen. We gebruiken niet het letterlijke woord "toestemming", omdat we dit een te ingewikkeld woord vinden. Je kunt bij deze stap in de app steeds een toegankelijke uitleg krijgen over wat er met de brief gebeurt. Je krijgt dit bij elke brief te zien, niet alleen als je voor het eerst de app opent. Wij vinden dat deze wijze van het vragen van toestemming meer overeenkomt met de bedoeling van de AVG dan de plichtmatige vinkjes die je in veel applicaties terugziet, en die mensen vermoedelijk vooral aanvinken omdat ze niet bereid of in staat zijn om een al dan niet bewust onleesbaar geschreven privacybeleid door te lezen. 

Met wie en hoe delen we gegevens? 
  

We gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de tekst in de brief te versimpelen.  Wij gebruiken daarvoor het API Platform van OpenAI. wij gebruiken geen ChatGPT.

Op gegevens die via de API met OpenAI worden gedeeld, is een ander regime van toepassing dan op gegevens die via de chatfunctie van OpenAI met OpenAI worden gedeeld. Dat is een andere dienst van Open AI, met andere voorwaarden.

Voor het delen van gegevens via het API Platform van OpenAI geldt het volgende: 

OpenAI gebruikt de gegevens die hun klanten via hun API indienen, niet om hun modellen te trainen of te verbeteren. Brieven (en eventueel daarin meegekomen persoonsgegevens) komen dus niet in het taalmodel terecht. 
OpenAI bewaart gegevens die via de API worden verzonden, maximaal 30 dagen voor het monitoren van misbruik en verkeerd gebruik van hun AI, waarna deze worden verwijderd. Een beperkt aantal geautoriseerde OpenAI-medewerkers, evenals gespecialiseerde derde partijen die onderhevig zijn aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen, kunnen toegang krijgen tot deze gegevens, uitsluitend om vermoedelijk misbruik te onderzoeken en te verifiëren. 

Hier vind je het beleid van OpenAI met betrekking tot het delen van gegevens via het API Platform:
https://openai.com/policies/api-data-usage-policies 

Beveiliging 

Je hoeft geen account aan te maken. Wij bewaren geen persoonsgegevens van je. De app en onze server slaan de tekst van de brief niet op. De Lees Simpel app en OpenAI gebruiken de servers van Microsoft Azure. Microsoft Azure heeft verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens op hun servers te beschermen (zoals gegevensencryptie, role-based access control (RBAC), en fysieke en netwerkbeveiliging) en is ISO 27001 en SOC 1/2/3 gecertificeerd. Dit laat zien dat hun beveiligingsmaatregelen voldoen aan de hoogste normen.
Daarnaast heeft OpenAI verschillende certificeringen behaald, zoals SOC 2 en ISO 27001, die aantonen dat hun beveiligingsmaatregelen voldoen aan de hoogste normen.
De OpenAI API is alleen beschikbaar via Transport Layer Security (TLS), en daarom zijn klant-naar-OpenAI-verzoeken en -reacties versleuteld. 

Wat zijn je rechten? 


Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je toestemming in te trekken en om bezwaar te maken. Wil je van een van je rechten gebruik maken, dan kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, dan informeren we je daar via de app en via de website. De laatste versie is daar altijd beschikbaar. 

 

Contact
 

Vragen? Neem vooral contact met ons op. Dat via de website www.leessimpel.nl. Of door een mail te sturen naar info@leessimpel.nl. Of door te bellen: 06-81986614. 


Onze voorwaarden


 1. Licentie: Wij geven je toestemming om onze app te gebruiken. Dit betekent dat je de app mag installeren, openen en gebruiken op je apparaat. Je mag de app niet kopiëren, verkopen of verhuren aan anderen.

 2. Intellectuele eigendomsrechten: Wij zijn de eigenaar van de app en alle inhoud, ontwerpen en ideeën erin. Je mag deze niet kopiëren, verspreiden of gebruiken zonder onze toestemming.

 3. Beperkingen: De app is bedoeld om brieven samen te vatten in begrijpelijke taal. Je mag de app alleen gebruiken zoals bedoeld. Gebruik de app bijvoorbeeld niet voor medische gegevens. Je mag ook niet proberen om de beveiliging te omzeilen of de app op een andere manier te manipuleren.

 4. Privacy: We respecteren je privacy en beschermen je persoonlijke gegevens volgens de geldende wetgeving, zoals de AVG. Je kunt ons privacybeleid vinden op onze site en via de app.

 5. Aansprakelijkheid: Lees Simpel is een hulpmiddel om brieven beter te begrijpen. De app geeft geen advies en vervangt niet de originele brief. De app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). AI is niet perfect en kan een foutje maken. Het gebruik van de app is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de app, waaronder eventuele problemen en/of gevolgen die je ondervindt bij of door het gebruik van de app.

 6. Updates: We kunnen de app van tijd tot tijd bijwerken om fouten te verhelpen of nieuwe functies toe te voegen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de app up-to-date te houden.

 7. Beëindiging: We kunnen je toegang tot de app beëindigen als je deze voorwaarden schendt. Je mag de app dan niet langer gebruiken.

In het kort

Hoi, wij zijn het LeesSimpel team.  

Wij hebben deze app gemaakt om je te helpen met het lezen van brieven. 


We beschermen jouw persoonlijke informatie zo goed mogelijk. 
We willen zo weinig mogelijk van je weten.  

Je hoeft geen account aan te maken om de app te gebruiken. 
 

We hebben de tekst van je brief nodig om de brief voor je te versimpelen.  In de brief kan informatie over jou staan.  

Je kunt ook eerst je naam en adres zwart maken. De app werkt dan nog steeds. 


We vragen bij elke brief om toestemming.
We vragen dan: Zullen we deze brief versimpelen?  Als je dat niet wilt, dan kun je daar stoppen. De app heeft dan nog geen informatie verwerkt. 

  

Wij kunnen de brief niet zien. En onze server slaat de brief niet op.   

De app gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de tekst van je brief te versimpelen.
OpenAI bewaart de tekst niet langer dan 30 dagen. Dat doen ze alleen om te controleren of mensen AI niet gebruiken voor dingen die verboden zijn. 

 

In de app kan je ons vertellen wat je van de app vindt.  

Je kunt dan ook de foto sturen van je brief. En van de versimpelde brief. Maar dat hoeft niet.  

Als je de foto stuurt, zien wij wel je brief en/of de versimpelde brief.  

We bewaren deze dan alleen om de app te verbeteren.  

 

Heb je een vraag? Mail of bel ons! info@leessimpel.nl of 06-81986614. 
 

Meer info

Doel van de app 

 

De LeesSimpel app heeft een maatschappelijk doel. We willen mensen helpen om ingewikkelde brieven te lezen en te begrijpen.  

 

In brieven staat vaak belangrijke informatie. Maar ze zijn ook vaak ingewikkeld geschreven. Zo vindt 30 procent van de Nederlanders overheidsbrieven te moeilijk. Dat maakt het lastig om te begrijpen wat er nu eigenlijk staat en wat je moet doen. Met de LeesSimpel app kan je een foto maken van je brief met je mobiele telefoon. De app vat de brief voor je samen in begrijpelijke taal, met hulp van kunstmatige intelligentie (AI).
 

LeesSimpel is not-for-profit. 

Doel van de gegevensverwerking 


Als je een brief versimpelt met de app, worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt.  In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de informatie in de brieven.   

Wij verwerken je persoonsgegevens voor twee doeleinden: 

1. Versimpelen van brieven: Als jij daar toestemming voor geeft, dan verwerken we mogelijk je gegevens om voor jou een samenvatting van een brief te maken. 
2. Verzamelen en verwerken van je feedback: Als jij ons feedback stuurt, en daarbij de brief en/of de samenvatting meestuurt, dan gebruiken wij deze om de app te verbeteren. 

 

Werking van de app 

We hebben de app ontworpen volgens het principe van 'privacy by design'. We hebben in elke fase van ontwikkeling, en bij elk onderdeel van de app, geprobeerd om je privacy te optimaliseren en gegevensverzameling te minimaliseren. Je hoeft bijvoorbeeld geen account aan te maken. We kunnen en willen niet zien wie de gebruikers zijn. 

 

We hebben de tekst van de brief nodig om de brief voor je te kunnen versimpelen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om je een versimpelde brief te geven.
Het is niet de bedoeling om daarmee persoonsgegevens te verzamelen en/of te gebruiken. Ze kunnen onbedoeld 'meekomen' wanneer je de app gebruikt om een brief te versimpelen. 

Omdat wij niet van tevoren weten welke brief er wordt gescand, kunnen wij niet precies zeggen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dit ligt aan de inhoud van de brief. Brieven kunnen persoonsgegevens bevatten zoals je naam, adres, telefoonnummers, betaal- en factuurgegevens of andere inhoud. Brieven kunnen ook bijzondere persoonsgegevens bevatten, zoals politieke of medische gegevens.

N.B. Je kunt altijd persoonsgegevens, zoals je naam en adres, zwart maken of afdekken. De app doet het dan nog steeds.
 

Wij kunnen de brieven van gebruikers niet zien en de samenvattingen ook niet. De app en onze server slaan de tekst van de brief niet op.

De app gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de brief te versimpelen. OpenAI bewaart de tekst van de brief maximaal 30 dagen. Dat doen ze alleen om te kunnen controleren of mensen OpenAI niet misbruiken voor dingen die verboden zijn (zie ook hierna). 

De LeesSimpel app is in ontwikkeling. Daarom vragen we je om feedback op de app en op de samenvattingen. Feedback is anoniem. Je kunt de foto en/of de samenvatting van je brief naar ons sturen. Maar dat hoeft niet. Als je ervoor kiest om een brief en/of een samenvatting op te sturen, dan zien we deze wel. We bewaren deze dan alleen om de app te verbeteren. 

Grondslag van de gegevensverwerking 


De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens is de toestemming die jij ons geeft. Bij elke brief vragen we je of we de brief zullen versimpelen. We gebruiken niet het letterlijke woord "toestemming", omdat we dit een te ingewikkeld woord vinden. Je kunt bij deze stap in de app steeds een toegankelijke uitleg krijgen over wat er met de brief gebeurt. Je krijgt dit bij elke brief te zien, niet alleen als je voor het eerst de app opent. Wij vinden dat deze wijze van het vragen van toestemming meer overeenkomt met de bedoeling van de AVG dan de plichtmatige vinkjes die je in veel applicaties terugziet, en die mensen vermoedelijk vooral aanvinken omdat ze niet bereid of in staat zijn om een al dan niet bewust onleesbaar geschreven privacybeleid door te lezen. 

Met wie en hoe delen we gegevens? 
  

We gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI om de tekst in de brief te versimpelen.  Wij gebruiken daarvoor het API Platform van OpenAI. wij gebruiken geen ChatGPT.

Op gegevens die via de API met OpenAI worden gedeeld, is een ander regime van toepassing dan op gegevens die via de chatfunctie van OpenAI met OpenAI worden gedeeld. Dat is een andere dienst van Open AI, met andere voorwaarden.

Voor het delen van gegevens via het API Platform van OpenAI geldt het volgende: 

OpenAI gebruikt de gegevens die hun klanten via hun API indienen, niet om hun modellen te trainen of te verbeteren. Brieven (en eventueel daarin meegekomen persoonsgegevens) komen dus niet in het taalmodel terecht. 
OpenAI bewaart gegevens die via de API worden verzonden, maximaal 30 dagen voor het monitoren van misbruik en verkeerd gebruik van hun AI, waarna deze worden verwijderd. Een beperkt aantal geautoriseerde OpenAI-medewerkers, evenals gespecialiseerde derde partijen die onderhevig zijn aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen, kunnen toegang krijgen tot deze gegevens, uitsluitend om vermoedelijk misbruik te onderzoeken en te verifiëren. 

Hier vind je het beleid van OpenAI met betrekking tot het delen van gegevens via het API Platform:
https://openai.com/policies/api-data-usage-policies 

Beveiliging 

Je hoeft geen account aan te maken. Wij bewaren geen persoonsgegevens van je. De app en onze server slaan de tekst van de brief niet op. De Lees Simpel app en OpenAI gebruiken de servers van Microsoft Azure. Microsoft Azure heeft verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens op hun servers te beschermen (zoals gegevensencryptie, role-based access control (RBAC), en fysieke en netwerkbeveiliging) en is ISO 27001 en SOC 1/2/3 gecertificeerd. Dit laat zien dat hun beveiligingsmaatregelen voldoen aan de hoogste normen.
Daarnaast heeft OpenAI verschillende certificeringen behaald, zoals SOC 2 en ISO 27001, die aantonen dat hun beveiligingsmaatregelen voldoen aan de hoogste normen.
De OpenAI API is alleen beschikbaar via Transport Layer Security (TLS), en daarom zijn klant-naar-OpenAI-verzoeken en -reacties versleuteld. 

Wat zijn je rechten? 


Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je toestemming in te trekken en om bezwaar te maken. Wil je van een van je rechten gebruik maken, dan kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, dan informeren we je daar via de app en via de website. De laatste versie is daar altijd beschikbaar. 

 

Contact
 

Vragen? Neem vooral contact met ons op. Dat via de website www.leessimpel.nl. Of door een mail te sturen naar info@leessimpel.nl. Of door te bellen: 06-81986614. 


Onze voorwaarden


 1. Licentie: Wij geven je toestemming om onze app te gebruiken. Dit betekent dat je de app mag installeren, openen en gebruiken op je apparaat. Je mag de app niet kopiëren, verkopen of verhuren aan anderen.

 2. Intellectuele eigendomsrechten: Wij zijn de eigenaar van de app en alle inhoud, ontwerpen en ideeën erin. Je mag deze niet kopiëren, verspreiden of gebruiken zonder onze toestemming.

 3. Beperkingen: De app is bedoeld om brieven samen te vatten in begrijpelijke taal. Je mag de app alleen gebruiken zoals bedoeld. Gebruik de app bijvoorbeeld niet voor medische gegevens. Je mag ook niet proberen om de beveiliging te omzeilen of de app op een andere manier te manipuleren.

 4. Privacy: We respecteren je privacy en beschermen je persoonlijke gegevens volgens de geldende wetgeving, zoals de AVG. Je kunt ons privacybeleid vinden op onze site en via de app.

 5. Aansprakelijkheid: Lees Simpel is een hulpmiddel om brieven beter te begrijpen. De app geeft geen advies en vervangt niet de originele brief. De app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). AI is niet perfect en kan een foutje maken. Het gebruik van de app is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de app, waaronder eventuele problemen en/of gevolgen die je ondervindt bij of door het gebruik van de app.

 6. Updates: We kunnen de app van tijd tot tijd bijwerken om fouten te verhelpen of nieuwe functies toe te voegen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de app up-to-date te houden.

 7. Beëindiging: We kunnen je toegang tot de app beëindigen als je deze voorwaarden schendt. Je mag de app dan niet langer gebruiken.

© Lees Simpel App